พื้นที่ให้บริการ

 

ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ให้บริการแล้ว ดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่ :

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร) และตึกหุ่นยนต์
  • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชั้น 1-7
  • คณะทันตแพทยศาสตร์

 

วิทยาเขตอื่นๆ :

  • ยังไม่บริการ