วิธีการติดตั้งใช้งาน

 

เครือข่าย eduroam ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

เครือข่าย eduroam ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เครือข่ายไร้สายที่มี ssid ชื่อ eduroam มีไว้สำหรับให้แขกผู้มาเยือน (นักศึกษาหรือบุคลากรจากสถานศึกษาอื่น) เท่านั้น สามารถใช้งานได้

 

เครือข่าย eduroam ณ สถานศึกษาอื่นๆ และผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้ ณ สถานศึกษาอื่นที่ท่านไปเยือน โดยเลือกชื่อเครือข่ายไร้สายที่ชื่อ eduroam และใช้บัญชี PSU Passport ที่มีอยู่

 

นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ณ สถานศึกษาอื่นที่ท่านไปเยือน ต้องมีสถานะดังนี้

1.เป็นนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)

2.เป็นบุคลากรที่ยังทำงานอยู่ (ยังไม่เกษียณ หรือไม่ออกจากงาน)

3.เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี

 

รูปแบบการป้อนชื่อบัญชี เมื่อใช้เครือข่าย eduroam

PSU Passport ตามด้วยข้อความ @psu.ac.th
   เช่น
       ชื่อบัญชี 12345678  จะต้องป้อนเป็น  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       ชื่อบัญชี  testuser    จะต้องป้อนเป็น    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิธีการติดตั้งใช้งาน สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรจากสถานศึกษาอื่น เพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังนี้

 

  • <<< กำลังปรับปรุง >>>